Årsstämma, 30 maj 2007
Här presenteras en kort sammanfattning av årsstämman den 30 maj 2007.

Det var 49 st lägenheter närvarande på stämman (cirka 61 personer deltog på stämman).

Att kallelsen har skickats ut den 5 maj 2007.

Styrelsens årsredovisning godkändes.

Stämmande beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Balanserat överskott på 692 980 kr skall balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att styrelsens arvode är ett basbelopp, som styrelsen fördelar inom sig.
Föreningens revisor erhåller 500 kr i arvode.

Stämman beslutade att välja följande personer till ordinarie styrelseledamöter under 2 år:
Gunnar Jerneholt, Elisabeth Tellander och Ann-Louise Johansson.
Stämman beslutade att välja följande personer till suppleanter i styrelsen under 1 år:
Stefan Persson, Jelena Cvkric, Björn Eriksson, Jessika Sellergren,
Greta Hansson och Unni Sörsdahl.
Stämman beslutade att välja Ernst & Young till revisor.
Stämman beslutade att välja Thomas Craven-Bartle till föreningens ordinarie revisor
och Irene Svensson till revisor suppleant.

Stämman beslutade att välja Lisbet Jerneholt (sammankallande) och
Audur Armannsdottir Carlsson samt Birgitta Kuylenstierna Nadel till valberedningen.

Inga motioner eller andra ärrenden hade inkommit.

Efter stämman hölls ett kort informationsmöte om aktuella frågor
och därefter bjöd föreningen på mat och dryck.
Åresredovisningen kan Ni läsa här Årsredovisning Brf Ladusvalan år 2006.

Dokument från årsmöte:

1. 5-års prognos om vi kan sänka bottenlånsränta till 5%.

2. 5-års prognos med oförändrade bottenlånsräntor på 6.1%.

3.Kort information om bostadsrätt, föreningen och Riksbyggen..

4.Presentation på årsmötet.

Tillbaka till aktivitetssidan.