Nyhetsarkiv 1:a halvåret 2008:

2008-06-06 Rapport från årsstämman den 22 maj
Här kan du läsa en rapport från årsstämman den 22 maj.
Läs här.

2008-05-01 Fläktservice Maj
Läs schemat för fläktservicen här.
2008-04-26 Kallelse till årsstämma
Här kommer kallelse till årsstämman den 22 maj kl.19.
Läs kallelsen här.

2008-04-19 Information
Här är information från styrelsen om vad som hänt den senaste tiden.
Läs här.

2008-03-29 Utbildningskväll den 24 april kl.18
Den 24 april kommer vi att ha Utbildningskväll-
"Vad innebär det att bo i en bostadsrätt"
Läs inbjudan här.

2008-03-29 Enkäter
Styrelsen har satt ihop två enkäter, en om bredband och
en om grannsamverkan.Svaren lämnas senast den 6 april.
Läs Bredbandsenkäten här.
Läs Grannsamverkansenkäten här.
2008-03-18 Nytt Medlemsblad
Läs medlemsbladet här.
2008-02-23 Detaljplan för del av Ladsugårdsmarkern 5:9 m fl i Lund
Härigenom underättar Byggnadsnämnden i Lund, att
nämnden låtit upprätta detaljplan för rubricerat område.
Detaljplanen hålls utställd för granskning from
den 18 februari tom den 17 mars 2008.
Synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Byggnadsnämnden,
Box 41, 221 00 Lund senast den 17 mars 2008.
Läs planbeskrivningen här.
Läs plankartan här.
Läs illustrationskartan här.
Läs genomförandebeskrivning här.
Läs underättelsen här.
2008-02-17 Inbjudan till Grannsamverkan den 27/2
Den 27 februari kl.19 kommer vi att ha Grannsamverkan.
Läs inbjudan här.
2008-02-17 Kallelse till Extra föreningsstämma
En begäran om kallelse till extra föreningsstämma
har inkommit och kommer att hållas onsdagen
den 12 mars, kl. 19.00
Läs kallelsen här.
Läs Bilaga 1 - Motion. Begäran om ny typ av finansiering. här.
Läs Bilaga 2 - Styrelsens kommentarer och förslag inför extrastämma. här.
2008-01-20 Kallelse till Extra föreningsstämma
En begäran om kallelse till extra föreningsstämma
har inkommit och kommer att hållas onsdagen
den 30 januari, kl. 19.00
Läs kallelsen här.
Läs Bilaga 1 - Motion. Begäran om ny typ av finansiering. här.
Läs Bilaga 2 - Styrelsens förslag till beslut gällande motionen. här.
Läs rapporten rapporten från år 2004 här
2008-01-20 Verksamhetsplan år 2008
Styrelsen har tagit fram en verksamhetsplan för år 2008.
Den visar vilka frågor och vilka som ingår i dessa grupper.
Läs verksamhetsplanen här.
Tillbaka till Nyhetsarkiv.