Årsstämma, 22 maj 2008Här presenteras en kort sammanfattning av årsstämman den 22 maj 2008.

Efter information från Nordea angående lånen öppnades stämman av styrelseordförande Niklas Pettersson.
Det var 29 st lägenheter närvarande på stämman (cirka 45 personer deltog på stämman).

Att kallelsen har skickats ut den 26 april 2008.

Styrelsens årsredovisning godkändes.

Stämmande beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Balanserat underskott på 220 512 kr skall balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att styrelsens arvode är ett prisbasbelopp, som styrelsen fördelar inom sig.
Föreningens revisor erhåller 500 kr i arvode.

Stämman beslutade att välja följande personer till ordinarie styrelseledamöter under 2 år:
Niklas Pettersson, Roland Carlsson och Stefan Persson.
Stämman beslutade att välja följande personer till suppleanter i styrelsen under 1 år:
Jessika Sellergren, Greta Hansson, Unni Sörsdahl, Linn Nilsson, Hans Vikbrant och Ingvar Kullenberg.

Stämman beslutade att välja Ernst & Young till revisor.
Stämman beslutade att välja Johan Blomquist till föreningens ordinarie revisor
och Irene Svensson till revisor suppleant.

Stämman beslutade att välja Lisbet Jerneholt (sammankallande) och
Audur Armannsdottir Carlsson samt Birgitta Kuylenstierna Nadel till valberedningen.

Inga motioner eller andra ärrenden hade inkommit.

Efter stämman bjöd föreningen på mat och dryck.Åresredovisningen kan Ni läsa här Årsredovisning Brf Ladusvalan år 2007.

Här kan Ni läsa Presentation på årsmötet.

Tillbaka till aktivitetssidan.