Nyhetsarkiv 1:a halvåret 2007:


2007-06-21 Rapport från Årsmötet 2007-05-30
Läs mer här.
2007-06-20 Comhem ändrar kanal-utbudet.
From 1 september kommer Comhem att göra följande
ändringar i i grundutbudet:
* TV4 Sport storsatsar (fd SPORT-Expressen) ersätter Eurosport Nordic.
* Kanal 9 ersätter Discovery Mix.
* TV8 med direktsända magasin och nyhetsprogram.

Läs mer på Comhems hemsida Comhems hemsida.

2007-06-16 Ny kontaktperson för uthyrning av föreningelokalen
Läs mer här.
2007-05-12 Fläktservice i maj
Läs schemat för fläktservicen här.
2007-05-04 Kallelse till Årsstämman
Onsdagen den 30 maj har vi årsstämma i bostadsrättsföreningen.
Läs kallelsen här.
2007-05-03 Brandskyddsutbildning
I samverkan med Räddningstjänsten Syd genomför vi nu
utbildning i brandskydd för samtliga boende i föreningen.
Dessa utbildningar kommer att genomföras den 22-24 maj samt 29 maj.
Läs mer här.
2007-04-28 Brand i soprum
Lördagen den 14 april hade vi en mindre brand i ett av våra soprum.
Räddningstjänsten kunde lämna platsen redan efter fem minuter
och inga människor kom till skada.
Brandorsaken var troligt att någon lagt glöd från grillkol i ett av platskärlen.
när en av de boende komt ill sophuset slog det ut lågor ur behållarna,
och utrymmet var rökfyllt. 3 sopbehållare har brunnit.
Dett är polisanmält och är rubricerat som allmänfarlig vårdslöshet.
Är det någon som sett något, kontakta gärna då vår förvalatare Rune Persson.
Soprummet är nu åter öppet, efter ca 2 veckors ommålning mm.
2007-04-28 Information från Valberedningen
Är Du INTRESSERAD av att vara med att påverka ditt boende?
Läs här.
2007-04-03 Nytt Medlemsblad
Läs medlemsbladet här.
2007-03-30 Ladusvalan presenterar
Ostbjudning med Vin som tillbehör.
Fredagen den 20 april kl.18
2007-03-24 OBS! Nytt journummer
Vi har fått nytt journummer. Nya lappar kommer att delas ut och sättas upp.
Var vänligen släng de gamla uppgifterna, för att det inte ska bli några missförstånd.
De nya kontaktuppgifterna kan ni läsa här.
2007-03-24 Samråd om detaljplan
Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:9 m fl (Golfbana).
Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 20 april 2007
till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.
Namnteckning skall kompletetras med namnförtydligande och postadress.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att anlägga en golfbana med 18 hål,
drivingange, övningsområde, klubbhus och parkering samt en förskola och
en ny infart till dessa, norr om bebyggelsen på Ladusgårdsmarken.

Läs hela programmet här.
Titta på planbeskrivningen här.

2007-02-22 Snöröjning
Skanska Väg meddelar att de snöplogar som man använder i Lund
är uttagna för samhällstjänst, att bistå ambulanstrafiken i Lund första hand.
Det kommer att på börja snöröjnigen inne på området,
så fort de får möjlighet och inte uttagna i samhällstjänst.


2007-01-01 Ny förvaltning och kontaktpersoner
From 1/1 sköter Söderlindh och Jeppsson vår tekniska förvaltnings, fastighetsskötsel,
utemiljö, jour och trappstädning. Riksbyggen fortstätter att sköta den ekonomiska och
administrativa förvaltningen.
De nya kontaktuppgifterna kan ni läsa här.
Tillbaka till Nyhetsarkiv.