Nyhetsarkiv 2:a halvåret 2006:

2006-12-21 Fläktservice Höghus/Radhus
Fläktservice och åtgärder efter OVK kommer för höghus och radhus att utföras i januari.
Om den tid som angetts för din lägenhet ej passar,
var vänlig meddela det omgående till Rune Persson,
Söderlindh & Jeppsson, tel. 070-542 33 18 vardagar mellan 08.00 - 16.00.
så att ni kan boka en ny tid.

2006-12-17 Nytt Medlemsblad
Läs medlemsbladet här.
2006-12-04 Glöggkväll
Måndagen den 4 december är det glöggkväll
2006-11-29 Fläktservice Låghus
Fläktservice för låghusen kommer att utföras under december månad.
Fläktservice och åtgärder efter OVK kommer för höghus och radhus att utföras i januari.
Om den tid som angetts för din lägenhet ej passar,
var vänlig meddela det omgående till Frank Schaffrin,
Riksbyggen tel 046-16 56 59 vardagar mellan 08.00 - 16.00.
så att ni kan boka en ny tid.

2006-11-20 Trådgårdsavfall
Styrelsen har tecknat avtal med grannföreningarna Brf Tornhuset och Paltebokens SMF.
att de får slänga trädgårdsavfall hos Brf Ladusvalan och att vi dela på kostnaderna
för tömning och borttransport av trädgårdsavfallet.
Avtalet gäller from 1/10-2006.
2006-11-07 Avgiftshöjning
Styrelsen har beslutat att höja årsavgifterna med 2.5% from 2007-01-01.
Styrelsen har även beslutat att höja bränsleavgifterna med 20kr/kvm/år,
detta pga att Lunds Energi höjt kostnaderna för fjärrvärmen avsevärt.
2006-10-28 Vinprovning
Onsdagen den 15 november är det vinprovning
2006-10-16 Information om Badrumsrenoveringar
Läs om Badrumsrenoveringar här
2006-10-07 Enkät balkonger
Styrelsen har fått in ansökningar om inglasning av balkonger och
undrar om det finns fler som är intresserade, eftersom om man är
fler så kan man få ner priset. Därför går nu styrelsen ut med en
intresseanmälan om att göra inglasning av balkong.
Läs enkäten här
2006-10-07 Nytt Medlemsblad
Läs medlemsbladet här.
2005-09-24 Rensning av fläkt och kanaler Oktober
Under oktober kommer vi att utföra rensning av fläkt och kanaler.
Om den tid som angetts för din lägenhet ej passar,
var vänlig meddela det omgående till Frank Schaffrin,
Riksbyggen tel 046-16 56 59 vardagar mellan 08.00 - 16.00.
så att ni kan boka en ny tid.

2006-08-30 Målning av linjer parkeringsplatser
Måndag den 4 september kommer samtliga linjer på parkeringsplatserna
att målas.Detta gäller även besöksparkeringarna.
Detta innebär att samtliga bilar måste vara borta senast
kl. 07.00 måndag morgon!

Det är ytterst viktigt att alla följer detta direktiv för att
undvika förseningar och ökade kostnader.
Frågor besvaras av Riksbyggens förvaltare Frank Schaffrin, tel. 046-165659.

En del har undrat var man kan ställa bilen.
Det man kan göra är att ex. vid festlokalen finns en del
betalparkeringar hos LKF alternativt får man står på gatan.

2006-08-15 Kräftskiva 26/8
Välkommen till Ladusvalans årliga kräftskiva
Lördagen den 26/8. OBS!Sista anmälningsdag den 21/8.
2006-04-09 Information om brandfarliga varor
Läs om brandfarliga varor här
Tillbaka till Nyhetsarkiv.