Utbildningskväll, 24 april 2008Torsdagen den 24 april hade föreningen en Utbildningskväll -
"Vad innebär det att bo i en bostadsrätt", för ca 10 personer.

Det som gicks igenmom var följande:
• Vad är en bostadsrätt?
• Rättigheter och skyldigheter i en bostadsrätt.
• Ekonomin i en bostadsrätt.
• Vad gör styrelsen?
• Vad beslutar stämman om?
• Olika mötesbegrepp.
• Motioner.Tillbaka till aktivitetssidan.