Nyhetsarkiv 2:a halvåret 2005:

2005-12-11 Rutiner vid brott
Styrelsen har tagit fram rutiner vid brott.
Detta är en av de åtgärder vid gjort efter vår trygghetsinventering,
för att öka tryggheten och säkerheten i området.
Läs mer här.
2005-12-07 Störningar i Kabeltvnätet
Pga ombyggnad av kabeltvnätet kommer det stundtals
att förekomma mindre avbrott 10-11/12 mellan kl. 09.30-18.
2005-11-22 Månadsavgifter
Styrelsen har beslutat att inte göra någon avgiftsjustering vid årsskiftet.
Vi har sagt att vi ska avvakta omläggningen av våra topplån och
se vad utfallet blir av detta. Omläggningen av topplånen skall
göras den 30/4-2006. Därefter kommer vi att ta ställning,
om vi ska göra någon avgiftsjustering.

När det gäller fjärrvärmekostnaden, kommer vi att avvakta och
se vad Lunds Energi hittar på nästa år. Gör de en justering på
fjärrvärmetaxan, så kommer vi också att göra en sådan justering,
dock tidigast kvartal 2.
2005-11-21 Tjäle
Tyvärr har kylan ställt till det med bredbandsbygget.
BMK kämpade tappart i fredags... men det lönar sig inte.
Istället kommer de att bryta sönder våra plattor om de fortsätter.
Så de avvaktar några dagar tills den här köldknäppen har lagt sig.
2005-11-10 Glöggkväll 6/12
Välkommen till glöggkväll.
2005-11-09 Bredbandsinstallation
Nu påbörjas bredbands- och kabel-TV installationen.
2005-10-28 Höstfest 28/10
Glöm inte att anmäla er till höstenfesten, senast söndag 23/10.
2005-09-10 Kräftskiva 10/9
2005-07-18 Com Hem utökar med två kanaler
Comhem kommer att utökar de analoga utbudet med två kanaler
under sommaren SVT24 och Barnkanalen/Kunskapskanalen
2005-07-09 Information om sophantering
Läs informationen här.
2005-07-09 Nytt Medlemsblad
Läs medlemsbladet här.
Tillbaka till Nyhetsarkiv.