Nyhetsarkiv 1:a halvåret 2005:

2005-05-25 Årsmöte
Årsmötet är i föreningslokalen kl.19.00 onsdagen den 25 maj.
Läs årsredovisningen här här.
2005-04-15 Nytt Medlemsblad
Läs medlemsbladet här.
2005-04-15 Enkät Bredband
Alla får i dagarna i brevlådan en enkät angående bredband.
Var vänligen fyll i den och lämna den till styrelsen.
Hämta enkäten här här.
2005-03-01 Com Hem flyttar kanaler
Den 1 mars gör Com Hem kanalplatsförändringar.
ZTV flyttar till kanalplats S14
MTV flyttar till kanalplats S17
2005-02-11 Samråd om planprogram
Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:9 m fl (Golfbana) och del av 5:8 m fl
(Rekreations- och idrottsområde). Synpunkter ska lämnas skriftligt senast
den 22 mars 2005 till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.
Planförslaget innebär att området norr om Norra Fäladen och öster om Svenshögsvägen
utvecklas till ett större rekreations- och idrottsområde med verksamheterna:
· 18-håls golfbana
· Träningsområde för Brukshundklubben
· Korpfotbollsplaner
· Ytor för andra sporter (amerikansk fotboll, baseboll och bågskytte)
· Ytor för mindre bollplaner mm (handboll, basket, skateboard mm)
· Möjligheter till allmän rekreation; promenader, jogging, ridning och lek.
Läs hela programmet här här.
Titta på plankartan här här.
2005-02-07 Kabel-Tv och bredband
Stämman beslöt att föreningen skall teckna ett 3-årigt avtal
med Comhem då det gäller Kabel-TV.
Styrelsen har nu tecknat ett nytt avtal med Comhem.
Installation av de nya tjänster kommer troligtvis sker i mitten av maj.
Stämman beslöt också att styrelsen skall undersöka intresset för bredband
genom en enkät till medlemmarna.
Bredbandsfrågan kommer sedan att behandlas på ordinarie stämma i maj.
2005-01-26 Extra stämma
Onsdagen den 26 januari kl.19. har vi extra stämman.
De punkter som skall behandlas är: Nya stadgar, Bredbandslösning samt grönplan.
Alla har fått en separat kallelse till stämman i brevlådan.
2005-01-17 Nytt Medlemsblad
Läs medlemsbladet här här.
Tillbaka till Nyhetsarkiv.