Nyhetsarkiv 2:a halvåret 2003:

2003-12-22 Enkät - Möte
Ett önskemål från våra medlemmar på informationsmötet,
var att vi gjorde en enkät och frågade varför det var så få
personer som kommer på stämmor och informationsmöte.
Läs enkäten här här.
2003-12-05 Uppdaterad hemsida
Vi har nu ändrat lite på vår hemsida. Numera hittar Ni medlemsbladen under Information.
Vi har också skapat en ny rubrik som heter Aktiviteter, som kommer att innehålla alla
aktiviteter som händer eller har hänt i föreningen.
2003-11-24 Avgiftshöjning
På grund av att amorteringsfriheten på lånen inte längre finns,
samt att ett av lånen har belastats med ränta,
har styrelsen beslutat att höja årsavgiften med 4,35 from 040101.

Även Lunds Energi har gjort höjningar med ca 50% av fjärrvärmekostnaderna
de senaste åren, detta har gjort att styrelsen beslutat att höja bränsleavgifterna
med 10,9% from 040101.
2003-11-24 Extra föreningsstämma
Måndagen den 24 november kl.19.00 Extra föreningsstämma och informationsmöte.
Här finner du kallelsen. Den är utdelad till alla också. Tillsammans med kallelsen
delades det ut en broschyr "5 miljarder skäl att vara uppmärksam" samt
verksamhetsplanen för 2004.
2003-10-25 Verksamhetsplan 2004.
Styrelsen har nu tagit fram en verksamhetsplan för år 2004.
Denna kommer att presenteras närmare på informationsmötet i november.
2003-10-17 Enkät Larm
En enkät om larm är utdelad i Er brevlåda. Lämna in den senast den 31 oktober.
Här finner du enkäten.
2003-10-08 Mer information.
Under fliken information hittar Ni nya dokument om föreningen och boendeinformation.
Dessutom har vi lagt upp en del länkar till en del leverantörer som föreningen
använder sig av.
2003-09-03 Miljöinventeringen
Nu är miljöinventeringen klar och vi har tilldelats
ett certifikat med miljöbedömning SILVER. Vi har även fått en rapport där vi fick
8,5 poäng av 10 poäng.
Se cerfikatet här.
2003-08-27 Länk till bandet "Eddiebuddy".
Här är en länk till bandet "Eddiebuddy" som spelade på vår kräftskiva
2003-08-23 Information om inbrott i vårt område.
De senaste tre veckorna har vi tyvärr haft besök av inbrottstjuvar i vårt område
Läs mer här.
2003-08-23 Kräftskiva
Lördagen den 23 augusti kl.19.00. Välkomna till Ladusvalans årliga kräftskiva.

Tillbaka till Nyhetsarkiv.