Informationsmöte, 25 november 2009

Den 25 november hade vi ett informationsmöte med cirka 35 deltagare.

Vi hade bjudit in polisen för att informera om trygghet och vad vi
kan hjälpas åt för att för att minska inbrott med mera.

För cirka 2 år sedan hade vi diskussioner om grannsamverkan,
men intresse var svagt. Under senaste året har bl.a. följande inträffat:
• Knivrån i bostad.
• Ett antal inbrott genom altandörr och ytterdörr.
• Cykelstölder i våra förråd.
• Bilinbrott.
• Skadegörelse.
• Klotter.

Flera av brotten har skett dagtid Ingen har sett något. En del
inbrott i låsta utrymmen, som medlemmar bara har tillgång till.

Se ni något konstigt, så tveka inte att ringa polisen.

Därefter informerade ordförande om vad som var aktuellt i föreningen,
bland annat föreningens budget för 2010, porttelefoner, underhåll,
lägenhetsregister, ny förvaltning och miljön.

Läs presenationen här.

Tillbaka till aktivitetssidan.