Extra Stämma 30 januari 2008


Här presenteras en kort sammanfattning av extra stämman den 30 januari 2008.

Det var 44 st lägenheter närvarande på stämman (cirka 65 personer deltog på stämman).
Följande att-satser hade ställts till stämman:
1. Att föreningen ger denna möjlighet till de bostadsrättsinnehavare som vill köpa sig
fria medan de som vill ha kvar den rådande ordningen får behålla bostadsrättsföreningens
namn med dess kvarstående bostadsrätter.

2. Att varje bostadsrättsinnehavare som vill köpa ut sig skall betala den summan som
motsvarar antal kvadratmeter av sin boendeyta.

3. Att föreningens roll, för de bostadsrättsinnehavare som vill köpa ut sig, skall
inskränkas till förvaltning av de gemensamma driftskostnaderna.

Stämman beslutade efter omröstning att avslå varje att-sats i motionen med rösterna
35 för avslag, 7 för motionen och 2 nedlagda röster.

Läs kallelsen här.
Läs Bilaga 1 - Motion. Begäran om ny typ av finansiering. här.
Läs Bilaga 2 - Styrelsens förslag till beslut gällande motionen. här.
Läs rapporten rapporten från år 2004 här

Tillbaka till aktivitetssidan.