Årsstämma, 10 maj 2010Här presenteras en kort sammanfattning av årsstämman den 10 maj 2010.

Stämman öppnades av styrelseordförande Niklas Pettersson.


Det var 35 st lägenheter närvarande på stämman (cirka 45 personer deltog på stämman).

Att kallelsen har skickats ut den 16 april 2010.

Styrelsens årsredovisning godkändes.

Stämmande beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Åretes resultat på 1.222.817 kr skall balanseras i en ny räkning.

Stämman beslutade att styrelsens arvode är ett prisbasbelopp, som styrelsen fördelar inom sig.
Föreningens revisor erhåller 500 kr i arvode.

Stämman beslutade att välja följande personer till ordinarie styrelseledamöter under 2 år:
Niklas Pettersson och Roland Carlsson.
Stämman beslutade att välja följande personer till suppleanter i styrelsen under 1 år:
Greta Hansson, Ingvar Kullenberg, Ann-Christin Gullstrand, Roger Wallsten och Oskar Landby.

Stämman beslutade att välja Ernst & Young till revisor.
Stämman beslutade att välja Jakob Starsser till föreningens ordinarie revisor
och Irene Svensson till revisor suppleant.

Stämman beslutade att välja Lisbet Jerneholt (sammankallande) samt
att styrelsen utser två personer som skall ingå i valberedningen.

Beslut om gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring via fastighetsförsäkring.
Stämman beslutade att föreningen skall teckna en gemensam
bostadsrättstilläggsförsäkring via fastighetsförsäkring.

Efter stämman bjöd föreningen på mat och dryck.

Åresredovisningen kan Ni läsa här Årsredovisning Brf Ladusvalan år 2009.

Tillbaka till aktivitetssidan.