Årsstämma, 6 maj 2009Här presenteras en kort sammanfattning av årsstämman den 6 maj 2009.

Stämman öppnades av styrelseordförande Niklas Pettersson.
Det var 31 st lägenheter närvarande på stämman (cirka 45 personer deltog på stämman).

Att kallelsen har skickats ut den 14 april 2009.

Styrelsens årsredovisning godkändes.

Stämmande beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Åretes resultat på 161 642 kr skall balanseras i en ny räkning.

Stämman beslutade att styrelsens arvode är ett prisbasbelopp, som styrelsen fördelar inom sig.
Föreningens revisor erhåller 500 kr i arvode.

Stämman beslutade att välja följande personer till ordinarie styrelseledamöter under 2 år:
Gunnar Jerneholt, Elisabeth Thellander och Ann-Louise Johansson.
Stämman beslutade att välja följande personer till suppleanter i styrelsen under 1 år:
Greta Hansson, Unni Sörsdahl, Hans Vikbrant, Ingvar Kullenberg, Ann-Christin Gullstrand och Roger Wallsten.

Stämman beslutade att välja Ernst & Young till revisor.
Stämman beslutade att välja Johan Blomquist till föreningens ordinarie revisor
och Irene Svensson till revisor suppleant.

Stämman beslutade att välja Lisbet Jerneholt (sammankallande) och
Audur Armannsdottir Carlsson samt Birgitta Nadel till valberedningen.

Inga motioner eller andra ärrenden hade inkommit.

Efter stämman bjöd föreningen på mat och dryck.Åresredovisningen kan Ni läsa här Årsredovisning Brf Ladusvalan år 2008.

Här kan Ni läsa Presentation på årsmötet.

Tillbaka till aktivitetssidan.