Årsstämma, 16 maj 2006

Här presenteras en kort sammanfattning av årsstämman den 16 maj 2006.

Det var 29 st lägenheter närvarande på stämman
(cirka 45 personer deltog på stämman)

Att kallelsen har skickats ut den 18 april 2006.
Styrelsens årsredovisning godkändes.
Stämmande beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Balanserat överskott på 1 825 583 kr skall 300 000 kr avsättas
till underhållsfond och 1 525 583 kr balanseras i ny räkning.
Stämman beslutade att styrelsens arvode är ett basbelopp,
som styrelsen fördelar inom sig.
Föreningens revisor erhåller 500 kr i arvode.

Stämman beslutade att välja följande personer till ordinarie
styrelseledamöter under 2 år: Niklas Pettersson, Christoffer Malm
och Roland Carlsson samt Christian Olsson på 1 år.

Stämman beslutade att välja följande personer till suppleanter
i styrelsen under 1 år: Monika Ekström, Ann-Louise Johansson
Stefan Persson, Linda Troein, Jelena Cvkric och Bjrön Eriksson.

Stämman beslutade att välja Ernst & Young till revisor.
Stämman beslutade att välja Thomas Craven-Bartle till föreningens
ordinarie revisor och Irene Svensson till revisor suppleant.

Stämman beslutade att välja Lisbet Jerneholt (sammankallande)
och Audur Armannsdottir Carlsson samt Danuta Grzelak till valberedningen.

Inga motioner eller andra ärrenden hade inkommit.

Efter stämman hölls ett kort infor-mationsmöte om aktuella frågor
och därefter bjöd föreningen på mat och dryck.

Åresredovisningen kan Ni läsa här Årsredovisning Brf Ladusvalan år 2005

Tillbaka till aktivitetssidan.