Årsstämma, 27 maj 2004

Här presenteras en kort sammanfattning av årsstämman den 27 maj 2004.

Det var 22 st lägenheter närvarande på stämman
(cirka 45 personer deltog på stämman)

Att kallelsen har skickats ut den 5 maj 2004.
Styrelsens årsredovisning godkändes.
Stämmande beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Årets underskott 755 843 kr tillsammans med balanserat överskott
2 469 724 kr, totalt 1 713 881 kr balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att styrelsens arvode är ett basbelopp,
som styrelsen fördelar inom sig.
Föreningens revisor erhåller 500 kr i arvode.

Stämman beslutade att välja följande personer till ordinarie
styrelseledamöter under 2 år: Niklas Pettersson, Christoffer Malm
och Emma Åkesson samt Elisabeth Tellander på 1 år.

Stämman beslutade att välja följande personer till suppleanter
i styrelsen under 1 år: Roland Carlsson, Christian Olsson, Monika Ekström,
Rut Elfving, Ann-Louise Johansson och Stefan Persson.

Stämman beslutade att välja Ernst & Young till revisor.
Stämman beslutade att välja Thomas Lönning till föreningens
ordinarie revisor och Irene Svensson till revisor suppleant.

Stämman beslutade att välja Lisbet Jerneholt (sammankallande)
och Audur Armannsdottir Carlsson samt Danuta Grzelak till valberedningen.

Efter stämman bjöd föreningen på mat och dryck.

Åresredovisningen kan Ni läsa här Årsredovisning Brf Ladusvalan år 2003

Tillbaka till aktivitetssidan.